Yenilenebilir Enerji Nedir?

Doğada kalıcı olan yenilenebilir enerji, doğal kaynaklardan elde edilebilen ve doğanın sürekli beslediği tükenmez bir enerji kaynağıdır.

Temmuz 8, 2023 - 12:37
Mayıs 3, 2024 - 17:59
 0  28
Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir enerji, doğal kaynaklardan elde edilebilen ve doğanın sürekli olarak beslediği enerjidir. Enerjiden ne kastettiğimizi açıklayarak başlayalım. Bu enerjilerin kaynağı “doğa”dır; Sürekli, doğal süreçlerde var olan enerji kaynaklarından elde edilir. Yenilenebilir enerji sağlamak için doğal süreçlerden sürekli olarak yararlanılmaktadır. Doğal kaynaklar enerji üretimi için kullanılır, kullanılan kaynaklar tükenme hızından çok daha hızlı kendini yenileyebilen enerji kaynaklarıdır, dolayısıyla "tükenme" diye bir şey yoktur. Yenilenebilir enerji diğer bir deyişle sürdürülebilir enerji, kullanıldıkça tüketilebilen kaynak ne olursa olsun sürekli olarak kullanılabilen bir enerji türüdür. Enerji, elde edilen kaynaklara verilen addır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi nedir?


Yenilenebilir enerji, doğal çevreye sürekli veya tekrarlı erişim yoluyla "doğal kaynaklardan" elde edilir. Bu kaynaklar kendi başlarına var oldukları ve zamanla tükenmeyecekleri için alternatif enerjiler olarak hayatımızda yerlerini alırlar. Trafik araçlarla geçmiyor, nüfusunuz hızla artıyor. Artan sanayileşme hacmi her geçen gün daha fazla enerji ihtiyacına neden olmaktadır.

Kömür, linyit ya da benzin gibi yoğun olarak kullanılan yakıtlar, yenilikçi teknolojiler kullanılmadığı sürece çevreyi "kirlilik ve zarar" olarak etkiliyor ve bu da dünyamızı alt üst etmeye yetiyor. Böyle durumlarda alternatif enerji üretimi devreye giriyor ve insanların ve doğanın nefes alması açısından kritik önem taşıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları, sağladığı olumlu ekonomik faktörler ve sınırsız kullanım olanakları nedeniyle, dünya üzerinde yaşadığımız sürece insanlığın kurtarıcısı olmaya devam edecektir.

Çevre dostu kaynaklar tükenmez


Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı aşağıdaki faydaları sağlar;

  • Kısa sürede değiştirilebilen bir enerji kaynağıdır.
  • Bu kaynak insanlar için kendilerini yormadan güç üretebilmektedir.
  • Kirliliğe neden olmazlar ve diğer yakıtlara göre daha temiz kaynaklardır.
  • Doğal olarak var olduğundan alternatif ve tükenmez bir enerji kaynağıdır.
Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?

Doğada bir döngü içerisinde hapsolmuş enerjileri de bu kategoriye dahil edebiliriz. Bilim tarihi boyunca kaynaklarına göre gruplara ayrılan enerji kaynakları belirli başlıklar altında toplanmıştır.

Bu başlıklar şu şekilde sıralanabilir.

  • Rüzgar gücü
  • Güneş enerjisi
  • Hidrolik enerji
  • Jeotermal enerji
  • Biyokütle enerjisi

Sitemizin ilgili bölümlerinde sürekli başvurulan ve yazımıza konu olan önemli kaynaklar hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Bizimle iletişime geçerek elektrik üretimi hakkında bilgi alabilirsiniz.

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Bapsan Bapsan güneş enerjisi sistemleri, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan çevre dostu enerji üretiminde güvenilir ve ekonomik çözümler sunmaktadır.